اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1398/10/18

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-Plant Archives - Scopus

2-CIBTech Journal of Zoology (CJZ) - ISI / WOS

3-Eurasian journal of biosciences -ISI  / SCOPUS  /  ISC

4- Journal of Research on the Lepidoptera- Scopus