اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/05/04

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-Plant Archives - Scopus

2-CIBTech Journal of Zoology (CJZ) - ISI / WOS

3- international journal of psychosocial rehabilitation -SCOPUS 

4- Journal of critical reviews- Scopus

5- EurAsian Journal of BioSciences- Scopus